عکسهای عاشقانه ی نوشته دار جدید و تکست گرافی در حد دپرس شدن

متن های عاشقانه کوتاه متن های عاشقانه زیبا متن های عاشقانه عکس های عاشقانه جملکس های عاشقانه جملکس های زیبا و عاشقانه جملکس جملات عاشقانه

تکست گرافی جدید در حد دپرس شدن

یه بار یکی بهم گفت :
میخوای دنیارو داشته باشی ؟!

گفتم: دنیا تو دستامه وقتی :
لبخند مادرم جلو چشامه …
صدای مادرم توو گوشمه …
دستای مادرم پناهمه

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,